Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXVI / 260 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 marca2013 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2025

Uchwała Nr XXVI/ 260/ 2013

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 22 marca2013 r.

 

w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025

 

            Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530 oraz 1548)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1.  Wprowadza się nową WieloletniąPrognozęFinansowąGminy Płoty na lata 2013- 2025 wraz z załącznikami Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

 

§2. W uchwaleNr XXIV/224/12 Rady Miejskiej w Płotach, z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2013- 2025, załączniki Nr 1 i 3 zastępuje się załącznikami Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 07-05-2013 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 07-05-2013 10:50