Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXVI / 252 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty

Uchwała Nr XXVI / 252 / 2013

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 22 marca 2013r.

 

 

w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Dz.U.Nr 23, poz.220, Dz.U.Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr 214, poz.1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz. 1586 z 2004r. Dz. U. Nr 116, poz.1203, z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r.Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz.675,Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz.679,Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113,Nr 217,poz.1281,Nr 149,poz.887, z 2012r. Poz. 567, z 2013r. Poz. 153,z późn. zmianami) oraz art.11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. 106, poz.1002, z 2004r. Nr 69, poz.625, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz.959,z 2005r. Nr 33, poz.289,Nr 175, poz.1462,z 2006r. Nr 249, poz.1830, z 2008r. Nr 199, poz.1227,z 2009r. Nr 18, poz.97,Nr 79, poz.668,Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 47, poz.278, z 2011r. Nr 230, poz.1373, z 2012r. poz. 908 i 985),Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, określający opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt w gminie Płoty.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/150/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 31 marca 2014r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 07-05-2013 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2013 10:33