Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoty za 2012 rok

Budżet na rok 2012 przyjęty został dnia 30 grudnia 2011 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/122/11 na ogólną kwotę:

-       po stronie dochodów       -      28 012 355, 77 zł,

-       po stronie wydatków         -      28 726 753, 56 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. Dotyczyły one zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu subwencji, dotacji oraz ponadplanowych dochodów. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2012 r. wynosi:

-       plan dochodów budżetowych                        -         27 239 149, 75 zł,

-       wykonanie dochodów budżetowych            -         26 492 049, 18 zł, co stanowi 97,26 % planu,

natomiast:

-       plan wydatków budżetowych                         -          32 099 861, 66 zł,

-       wykonanie wydatków budżetowych              -          30 418 253, 92 zł, co stanowi 94,76 % planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 6 065 741, 61, co stanowi 19,94 % wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 24 352 512, 31 , co stanowi 80,06 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 10 663 905, 68 zł, co stanowi 43, 79 % wydatków bieżących.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, pn.:

-       Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach na działalność statutową w wys. 255 000, 00 zł

-       Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach dot. cel. na zakup pieca gazowego co w wys. 6 826, 50 zł

-       Biblioteka Gminy i Miasta w Płotach na działalność statutową w wys. 210 000, 00 zł

-       Biblioteka Gminy i Miasta w Płotach dot. cel. na modernizację ogrodzenia w wys. 2 000, 00 zł

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

-     Powiatu Gryfickiego na marketing i promocję gm. Płoty w wys. 15 000, 00 zł

-     dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole prywatne „Cool – Kids” w Gryficach) na kwotę 8 452, 32 zł

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, tj.:

-     Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach na dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Płoty do ośrodkaw wys. 22 500, 00 zł,

-     prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 20 000, 00 zł;

-     klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalnośćw ogólnej kwocie 277 000, 00 zł;

W ramach Funduszu Sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 256 616, 00 zł, na planowane 250 574, 14 zł, tj. 97,65 %.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2012 roku wynosił 12 764 492, 95 zł, co stanowi 48,18 % planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty. W ciągu I półrocza spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 904 120,00 zł, plus odsetki w wysokości 623 046, 74 zł, tj. razem 1 527 166, 74 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan zobowiązań wymagalnych wynosi 64 319, 40 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Należności jednostek budżetowych na 31 grudnia 2012 r. wynoszą 4 948 547, 36 zł, w tym:

-       należności wymagalne - 2 580 521, 40 zł,

-       środki na rachunkach bankowych - 1 938 531, 00 zł,

-       pozostałe należności -  429 494, 96 zł.

Rozliczenie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, że zostały wypracowane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytówi pożyczek w wysokości 1 532 382, 98 zł.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 03-04-2013 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Janowski 25-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Janowski 03-04-2013 15:00