Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVI / 260 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 marca2013 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2025 2013-05-07 10:50
dokument Uchwała Nr XXVI / 259 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2013-05-07 10:48
dokument Uchwała Nr XXVI / 258 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płoty środków na 2014 rok stanowiących fundusz sołecki 2013-05-07 10:46
dokument Uchwała Nr XXVI / 257 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-05-07 10:45
dokument UCHWAŁA Nr XXVI / 256 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie:sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-05-07 10:45
dokument UCHWAŁA Nr XXVI / 255 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/163/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2013-05-07 10:44
dokument Uchwała Nr XXVI / 254 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Płoty na lata 2013-2017. 2013-05-07 10:43
dokument Uchwała Nr XXVI / 253 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-05-07 10:42
dokument Uchwała Nr XXVI / 252 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty 2013-05-07 10:33
dokument Uchwała Nr XXVI / 251 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2013r. do dnia 30.04.2014r. 2013-05-07 10:32
dokument UCHWAŁA Nr XXVI / 250 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie : uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r. 2013-05-07 10:31
dokument Informacja 2013-03-18 14:27