herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.03.2013r. znak: AP-1.7840.12-7.2013.AŚ/PM informujące o wydaniu decyzji Nr 44/2013 w sprawie zmiany decyzji Nr 38/2012 z dnia 17.02.2012r. o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin - Gdańsk, odcinek Płoty - Karlino o dł. 61,948 km, na terenie powiatu gryfickiego - gm. Płoty, teren powiatu kołobrzeskiego - gm. Rymań, gm. Gościno, teren powiatu świdwińskiego - gm. Sławoborze, teren powiatu białogardzkiego - gm. Karlino, sprostowaną postanowieniem z dnia 19.07.2012r. znak: AP-1.7840.347-47.2011.MR, zmienioną decyzją Nr 277/2012 z dnia 20.11.2012r., w części dotyczącej zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją