Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXV / 248 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

UCHWAŁA Nr XXV / 248 / 2013

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 stycznia 2013 r.

 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
§1. Zwiększa się PRZYCHODY budżetu gminy o kwotę: 2 973 387,07 zł
z tytułu kredytu na "Budowe hali (...)" - 2 542 777,07 zł
nadwyżka środków na rachunku bankowym - 430 610,00 zł
 
§2. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 1 001 504,14 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60014 6620 200 000,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu (...); (droga Natolewice - Kobuz)
853 85395 2327 2 031,73 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (...); Kapitał Ludzki, Projekt Aktywni - Samodzielni ("13" pensja za 2012 r.)
853 85395 2327 146 059,75 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (...); Kapitał Ludzki, Projekt Aktywni - Samodzielni (2013)
853 85395 2329 8 591,75 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (...); Kapitał Ludzki, Projekt Aktywni - Samodzielni (2013)
921 92109 6207 164 348,24 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...); PROW - Karczewie
921 92109 6207 180 671,27 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...); PROW - Lisowo
921 92109 6207 176 318,59 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...); PROW - Truskolas
921 92109 6207 123 482,81 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...); PROW - Mechowo
 
§3. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 3 975 591,21 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01030 2850 8 610,00 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% (...); (nadwyżka)
600 60014 6050 200 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; (droga Natolewice - Kobuz)
600 60016 6050 50 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; (Łukasiewicza - nadwyżka)
600 60016 6050 5 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; (Bajkowa - nadwyżka)
750 75095 4300 350,00 - zak. usł. poz. (FS Słudwia)
750 75095 4300 350,00 - zak. usł. poz. (FS Wyszobór)
853 85395 4017 39 337,28 - wynagr. os. prac.; (Kapitał Ludzki, Projekt Aktywni - Samodzielni 2013)
853 85395 4047 3 460,48 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4117 2 293,02 - składki na ubezpieczenia społeczne; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4127 435,66 - składki na Fundusz Pracy; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4137 1 034,19 - składki na ubezpieczenie zdrowotne; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4177 36 833,33 - wynagrodzenia bezosobowe; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4217 8 489,80 - zakup materiałów i wyposażenia; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4307 51 804,36 - zakup usług pozostałych; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4377 940,67 - opł. z tyt. z. usł. telek. św. w stacj. publ. sieci tel.; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4417 397,80 - podróże służbowe krajowe; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4447 1 033,16 - odpisy na ZFŚS; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4019 2 313,96 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4049 203,56 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4119 134,88 - składki na ubezpieczenia społeczne; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4129 25,63 - składki na Fundusz Pracy; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4139 60,84 - składki na ubezpieczenie zdrowotne; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4179 2 166,67 - wynagrodzenia bezosobowe; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4219 499,40 - zakup materiałów i wyposażenia; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4309 3 047,31 - zakup usług pozostałych; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4379 55,33 - opł. z tyt. z. usł. telek. św. w stacj. publ. sieci tel.; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4419 23,40 - podróże służbowe krajowe; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4449 60,77 - odpisy na ZFŚS; (K.L., P.A.-S. 2013)
853 85395 4047 2 031,73 - dod. wyn. roczne; (Kapitał Ludzki, Projekt Akt. - Sam. pensja "13")
921 92109 6057 164 348,24 - wyd. inw. jedn. budżet.; (PROW - Bud. św. Karczewie)
921 92109 6057 180 671,27 - wyd. inw. jedn. budżet.; (PROW - Bud. św. Lisowo)
921 92109 6057 176 318,59 - wyd. inw. jedn. budżet.; (PROW - Bud. św. Truskolas)
921 92109 6057 123 482,81 - wyd. inw. jedn. budżet.; (PROW - Bud. św. Mechowo)
921 92109 6059 55 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; (Bud. św. Karczewie - nadwyżka)
921 92109 6059 158 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; (Bud. św. Lisowo - nadwyżka)
921 92109 6059 60 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; (Bud. św. Truskolas - nadwyżka)
921 92109 6059 94 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; (Bud. św. Mechowo - nadwyżka)
926 92601 6050 2 542 777,07 - wyd. inw. jedn. budżet.; (Hala - kredyt z 2012)
 
§4. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 700,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75095 4210 350,00 - zak. mat. i wyposaż. (FS Słudwia)
750 75095 4210 350,00 - zak. mat. i wyposaż. (FS Wyszobór)
 
§5. Zmieniają się załączniki Nr 3 i 6 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
 
§6. Po zmianach dokonanych w §1-4 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 36.548.671,00 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 38.433.516,76 PLN. Powstaje deficyt budżetu w wysokości 1.884.845,76 PLN.
 
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Przewodniczący Rady
 
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-03-2013 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2013 09:12