herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 01.03.2013r., znak: AP-1.747.2-6.2013.AŚ/JO dotyczące postępowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Nr 6/2011 z dn kwietnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn: Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 7000, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Gdańsk na odcinku Płoty - Karlino w zakresie od punktu Pz-1 do Pz-34, wraz z lokalizacją zespołu śluz w miejscowości Mechowo, zespołu zaporowo - upustowego w m. Pniewo oraz infrastruktury towarzyszącej służącej do obsługi gazociągu