Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

ZARZĄDZENIE Nr 8 / 2013 Burmistrza Płotów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 29/2012 Burmistrza Płotów z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

ZARZĄDZENIE Nr 8 / 2013

Burmistrza Płotów

z dnia 14 lutego 2013 r.

 

w sprawie: zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 29/2012 Burmistrza Płotów z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2007 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241), w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 29/2012 (zwanym dalej Regulaminem) § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ust. 1 pkt. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

 

1)    Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 500,00 euro netto, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9;

 

§ 2.

w  § 1 Regulaminu dodaje się ust. 8 i 9 o następującej treści:

 

8. Kierownicy Referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach przekazują pracownikowi ds. zamówień publicznych roczną informację o łącznej wartości zamówień udzielonych w danym roku kalendarzowym na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Pzp określonego w art. 4 pkt 8. Informacja ta przekazywana jest w terminie do dnia 10 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy informacja.

9. W celu określenia łącznej wartości, o której mowa w ust. 8, Kierownicy Referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach prowadzą wykaz zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 3.

do Regulaminu dodaje się załącznik nr 6, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2013 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 20-02-2013 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2013 14:18