Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Podatek od środków transportu

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych

- art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami ).

 

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku WT-1 oraz załączyć następujące dokumenty:

1. Umowę kupna - sprzedaży

2. Dowód rejestracyjny - do okazania

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 14 w godzinach: od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku lub w pokoju Nr 24

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UM w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie III).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Podatkowy Urzędu Miejskiego w Płotach – podinspektor ds. wymiaru podatków Halina Janczyszyn.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami )

2. Uchwała Nr XXII/227/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

 

Uwagi:

A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej w części dotyczącej stawek (stawki podatku)

W przypadku uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Gryficach w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami ).

Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.

Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty można dokonywać w kasie UM, pok. Nr 9 lub na konto Urzędu Miejskiego  

BS Wolin o/Płoty - 27 9393 1023 3900 0257 2000 0040

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 01-09-2009 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-02-2013 13:35