Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIV / 239 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Płoty. 2013-01-29 11:32
dokument Uchwała Nr XXVI / 238 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Płoty. 2013-01-29 11:32
dokument Uchwała Nr XXIV / 237 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach. 2013-01-29 11:31
dokument Uchwała Nr XXIV / 236 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy 2013-01-29 11:31
dokument Uchwała Nr XXIV/ 235 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2013-01-29 11:30
dokument UCHWAŁA Nr XXIV / 234 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku 2013-01-29 11:29
dokument UCHWAŁA Nr XXIV / 233 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku 2013-01-29 11:28
dokument Uchwała Nr XXIV / 232 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 ? 2027 2013-01-29 11:27
dokument Uchwała Nr XXIV / 231 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2013-01-29 11:25
dokument Uchwała Nr XXIV / 230 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Płoty na lata 2013-2017. 2013-01-29 12:39
dokument UCHWAŁA Nr XXIV / 229 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-01-29 11:20
dokument UCHWAŁA Nr XXIV / 228 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-01-29 11:20
dokument Uchwała Nr XXIV / 227 / 12 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/210/2012 z dnia 9 listopada 2012 r w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2013" 2013-01-29 11:16
dokument UCHWAŁA Nr XXIV / 226 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013. 2013-01-29 09:44
dokument Uchwała Nr XXIV / 225 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-01-29 09:43
dokument Uchwała Nr XXIV / 224 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2013 - 2025 2013-01-29 09:35
dokument Uchwała Nr XXIV / 223 / 12 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2013 2013-01-29 09:32