Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXIII / 215 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XXIII / 215 / 2012

Rady Miejskiej w Płotach

 z dnia 28 listopada 2012r.

 

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

            Na podstawie  art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się  co miesiąc z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Wysokość stawki opłaty określa odrębna uchwała.

3.Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Płoty. Nr rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od  dnia 1 lipca 2013r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 29-01-2013 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2013 09:12