Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Płotów z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 83 / 2012
Burmistrza Płotów
z dnia 31 grudnia 2012 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 24 września 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz na podst. § 13 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr XII/122/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
zarządzam, co następuje:
 
           
§1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 37 209,78 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
751 75101 4170 54,37 - wynagrodzenie bezosobow;
801 80101 4210 218,95 - zakup materiałów i wyposażenia (SP Mechowo);
801 80101 4240 500,34 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( SP Nr 2);
801 80101 4260 250,00 - zakup energii (SP Wicimice);
801 80101 4260 1 000,00 - zakup energii (SP Wyszobór);
801 80101 4280 1 430,00 - zakup usług zdrowotnych (SP Nr 2);
801 80101 4350 352,58 - zakup usług dostępundo sieci Internet (SP Wyszobór);
801 80101 4410 68,89 - podróże służbowe krajowe (SP Wicimice);
801 80101 4700 500,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP Wyszobór);
801 80104 4210 617,03 - zakup materiałów i wyposażenia;
801 80104 4240 285,53 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
801 80104 4260 1 650,66 - zakup energii;
801 80104 4280 350,00 - zakup usług zdrowotnych;
801 80110 4300 1 003,24 - zakup usług pozostałych;
801 80110 4370 665,49 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
801 80110 4410 1 259,73 - podróże służbowe krajowe;
801 80110 4700 500,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
801 80146 4300 290,16 - zakup usług pozostałych;
852 85212 3020 370,72 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
852 85212 3110 14 812,34 - świadczenia społeczne;
852 85212 4170 2 548,16 - wynagrodzenie bezosobow;
852 85212 4210 1 498,46 - zakup materiałów i wyposażenia;
852 85212 4260 1 287,64 - zakup energii;
852 85212 4280 150,00 - zakup usług zdrowotnych;
852 85212 4300 99,15 - zakup usług pozostałych;
852 85212 4370 994,80 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
852 85212 4410 355,16 - podróże służbowe krajowe;
852 85228 4120z 801,98 - składki na Fundusz Pracy;
853 85395 4117 3 288,23 - składki na ubespieczenie społeczne (zad.14);
853 85395 4119 6,14 - składki na ubespieczenie społeczne (zad.14);
953 85395 4179 0,01 - wynagrodzenie bezosobowe (koszty pośr.);
853 85395 4217 0,02 - zakup materiałów i wyposażenia (koszty pośr.);
 
§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 37 209,78 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
751 75101 4110 24,54 - składki na ubespieczenie społeczne;
751 75101 4120 29,83 - składki na Fundusz Pracy;
801 80101 4210 62,03 - zakup materiałów i wyposażenia (SPNr 2);
801 80101 4210 285,93 - zakup materiałów i wyposażenia (SP Wicimice);
801 80101 4210 1 336,81 - zakup materiałów i wyposażenia (SP Wyszobór);
801 80101 4240 30,37 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP Wyszobór);
801 80101 4260 1 761,52 - zakup energii (SP Nr2);
801 80101 4300 106,79 - zakup usług pozostałych (SP Nr 2);
801 80101 4300 218,95 - zakup usług pozostałych (SP Mechowo);
801 80101 4370 32,96 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (SP Wicimice);
801 80101 4410 485,40 - podróże służbowe krajowe (SP Wyszobór);
801 80104 4300 2 903,22 - zakup usług pozostałych;
801 80110 4210 2 580,74 - zakup materiałów i wyposażenia;
801 80110 4260 459,45 - zakup energi;
801 80110 4350 388,27 - zakup usług dostępundo sieci Internet;
801 80146 4410 290,16 - podróże służbowe krajowe;
852 85212 4010 7 146,11 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
852 85212 4110 14 822,88 - składki na ubespieczenie społeczne;
852 85212 4120 6,09 - składki na Fundusz Pracy;
852 85212 4610 141,35 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
852 85228 4010z 367,90 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
852 85228 4110z 434,08 - składki na ubespieczenie społeczne;
853 85395 4017 2 024,04 - wynagrodzenie osobowe pracowników (zad. 14);
853 85395 4019 113,74 - wynagrodzenie osobowe pracowników (zad. 14);
853 85395 4047 463,58 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. 14);
853 85395 4049 25,99 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. 14);
853 85395 4177 0,02 - wynagrodzenie bezosobowe (koszty pośr.);
853 85395 4219 0,01 - zakup materiałów i wyposażenia (koszty pośr.);
853 85395 4307 631,47 - zakup usług pozostałych (zad. 13);
853 85395 4309 35,55 - zakup usług pozostałych (zad. 13);
 
§3. Po dokonaniu zmian w §1 i 2 plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 27.388.614,93 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 32.083.861,66 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 4.695.246,73 PLN.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 22-01-2013 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2013 10:13