Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Płotów z dnia 31.12.2013 r. w sprawie: zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych 2016-04-15 12:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 97/2013 Burmistrza Płotów z dnia 23 grudnia 2013 roku. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2014 r. w drodze zlecenia. 2013-12-24 10:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 96/2013 Burmistrza Płotów z dnia 23 grudnia 2013 roku. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadania pn: "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach". 2013-12-24 10:55
dokument Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Płotów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawki podstawowej czynszu w lokalach mieszkalnych i lokalach socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2013-12-21 14:28
dokument Zarządzenie nr 93/2013 Burmistrza Płotów z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia/najmu 2013-12-11 12:55
dokument Zarządzenie nr 91/2013 Burmistrza Płoty z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2013-12-10 10:59
dokument Zarządzenie nr 86/2013 Burmistrza Płotów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zwolonienia z czynszu. 2013-11-28 14:21
dokument Zarządzenie nr 85/2013 Burmistrza Płotów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2013-11-27 14:46
dokument Zarządzenie nr 84/2013 Burmistrza Płotów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2013-11-27 14:44
dokument Zarządzenie nr 83/2013 Burmistrza Płotów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-12-11 12:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 82/2013 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2014 r. w drodze zlecenia. 2013-12-10 15:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 81/2013 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ?Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno- Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4. 2013-12-10 15:06
dokument Zarządzenie nr 78/2013 Burmistrza Płotów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2013-11-25 13:29
dokument Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Płotów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2013-10-28 14:02
dokument Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Płotów z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok". 2013-11-07 07:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 69/ 2013 Burmistrza Płotów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: poręczenia przez Gminę Płoty za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach. 2013-10-15 10:23
dokument Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Płotów z dnia 08 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2013-10-08 14:49
dokument Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-09-16 13:54
dokument Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2013-09-16 13:52
dokument Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zamiany Zarządzenia nr 47/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. 2013-09-16 13:57
dokument Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Płotów z dnia 02 września 2013 r. w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu 2013-09-02 13:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 57 / 2013 Burmistrza Płotów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie:założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2013-09-03 10:10
dokument Zarządzenie Nr 48 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia/najmu 2013-08-07 14:12
dokument Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Płotów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2013-08-07 12:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 01 sierpnia 2013 r. 2013-08-01 13:40
dokument Zarządzenie Nr 43 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 08 lipca 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-07-08 13:58
dokument Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Płotów z dnia 05 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2013-07-05 09:41
dokument Zarządzenie Nr 41 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 05 lipca 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-07-05 09:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 39/2013 Burmistrza Płotów z dnia z 24 czerwca 2013 r. 2013-07-11 09:41
dokument Zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Płotów z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie nadania numeracji porządkowej. 2013-06-24 10:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31/2013 BURMISTRZA Płotów z dnia z 24 maja 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2013-06-03 12:14
dokument Zarządzenie Nr 28 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 21 maja 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-05-21 11:34
dokument Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Płotów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2013-05-14 11:56
dokument Zarządzenie nr 26/2013 Burmistrza Płotów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie nadania numeracji porządkowej. 2013-05-10 11:54
dokument Zarządzenie nr 23/2013 Burmistrza Płotów z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania numeracji porządkowej. 2013-04-23 14:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21 / 2013 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 16.04.2013 r. w sprawie: dnia wolnego 2013-04-18 13:22
dokument Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Płotów z dnia 15 kwietnia 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2013-04-15 09:33
dokument Zarządzenie Nr 19 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 15 kwietnia 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-04-15 09:32
dokument Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Płotów z dnia 04 kwietnia 2013 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 215, położonej w obrębie 4 m. Płoty 2013-04-04 09:44
dokument Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Płotów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2013-03-18 10:38
dokument Zarządzenie nr 13/2013 Burmistrza Płotów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie nadania numeracji porządkowej. 2013-03-15 10:01
dokument Zarządzenie Nr 12 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 06 marca 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2013-03-06 16:49
dokument Zarządzenie Nr 11 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 06 marca 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-03-06 16:50
dokument Zarządzenie Nr 10 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 06 marca 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2013-03-06 16:50
dokument Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Płotów z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania numeracji porządkowej. 2013-03-05 13:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 8 / 2013 Burmistrza Płotów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 29/2012 Burmistrza Płotów z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 2013-02-20 14:18
dokument Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Płotów z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2013-01-24 12:51
dokument Zarządzenie nr 5/2013 Burmistrza Płotów z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Płoty 2013-01-18 14:11
dokument Zarządzenie nr 4/2013 Burmistrza Płotów z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawki podstawowej czynszu w lokalach mieszkalnych i lokalach socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2013-01-22 10:11
dokument Zarządzenie nr 1/2013 Burmistrza Płotów z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2013-01-16 12:21