Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

1. Akt notarialny lub

2. Umowę dzierżawy nieruchomości

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Płotach - pokój Nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub Referat Podatkowy, pok. Nr 24

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi i zwolnienia.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Miejskiego w Płotach w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Ulgi

Zwolnienia od pod podatku od nieruchomości zawarte są w Uchwale Nr III/15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. oraz w Uchwale Nr VI/40/2007 Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Podatkowy Urzędu Miejskiego w Płotach kierownik Referatu Podatkowego Pani Grażyna Kasprzak.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami )

- Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

 

Uwagi:

 

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 67 a i 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj.Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )

¨ Wniosek należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM lub w Referacie Podatkowym pok. nr 24

¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XXIII/185/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2000 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.

¨ Podstawa prawna – art.67 a i 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tj. Dz.U. z 2006, Nr 8, poz.60 z późn. zmianami )

¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu lub w Referacie Podatkowym pok. nr 24 po terminie płatności podatku

¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Gryficach w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - określone w decyzji podatkowej:

I rata - do 15 marca każdego roku

II rata - do 15 maja każdego roku

III rata - do 15 września każdego roku

IV rata - do 15 listopada każdego roku

E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach, pok. nr 9 lub na konto Urzędu Miejskiego

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego

BS Wolin o/Płoty - 27 9393 1023 3900 0257 2000 0040

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 01-09-2009 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-02-2013 13:36