herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 grudnia 2008r.w sprawie: wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2008Na podstawie art. 191 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 zm. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112).Rada Miejska uchwala, co następuje:§1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§2. Ustala się plan finansowy realizacji wydatków, o których mowa w §1 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§3. Ostateczny termin wykonania wydatków określonych w §1 ustala się do dnia 31 maja 2009r.


§4. Środki, o których mowa w §1 winny być gromadzone na odrębnym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.


§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 01-09-2009 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 01-09-2009 10:35