Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXI / 204 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, na dofinansowanie zakupu pieca c. o.

 

Uchwała Nr XXI / 204 / 2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, na dofinansowanie zakupu pieca c. o.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 47 w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 1 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 oraz Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

 

Rada Miejskauchwala, co następuje:

 

§1.Udziela się z budżetu gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka  Kultury wPłotach z przeznaczeniem na zakup pieca c. o. w wysokości 6.826,50 PLN (sł. sześć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych brutto).

§2.Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty, a Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Płotach.

§3. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 22-11-2012 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2012 08:28