Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXI / 201/ 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

UCHWAŁA Nr XXI / 201/ 2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie: podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113 ze zm.)  oraz art. 419 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy  (Dz.U.Nr 21, poz. 112 ze zm.) - Rada Miejska uchwala się, co następuje:

 

 § 1.  Na terenie Gminy Płoty tworzy się 15 okręgów wyborczych, których numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały.

 

§ 2.1 Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi.

2 Zobowiązuje się Burmistrza do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu Szczecinie.

 

§ 3.Traci moc Uchwała Nr XL III/355/2002 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla radnych  Rady Miejskiej w Płotach (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 51 poz. 1106).

 

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 5.  Na ustalenia Rady w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, wyborcom w liczbie co najmniej  15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza  Wyborczego w Szczecinie,  w terminie 7 dni od daty podania  Uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 22-11-2012 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2012 08:24