Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXI / 199 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie:zmiany w statucie sołectwa Słudwia.

 

UCHWAŁA Nr XXI / 199 / 2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie:zmiany w statucie sołectwa Słudwia.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r. poz. 567)  Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/278/97 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 lipca 1997 roku w sprawie statutu sołectwa Słudwia w § 2 skreśla się  miejscowość „Jarzysław”.

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 22-11-2012 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2012 08:21