Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXI / 196 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie:ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Płoty

 

Uchwała Nr XXI / 196 / 2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie:ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Płoty

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217,poz. 1281 Dz.U. z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm. Dz.U z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; Dz. U z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; Dz.U z 2012 r. poz. 908) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu do działek nr:

-        189/1 o pow. 1,1037 ha, KW 24673, położonej w obrębie 1 m. Płoty;

-        188/3 o pow. 0,3975 ha, KW 25438, położonej w obrębie 1 m. Płoty;

-        188/4 o pow. 0,7951 ha, KW 25438, położonej w obrębie 1 m. Płoty;

na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego ww. działek poprzez nieruchomość oznaczoną jako działka nr 189/3 o pow. 0,1318 ha, KW 24673, położoną w obrębie 1 m. Płoty, stanowiącą własność Gminy Płoty.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 22-11-2012 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2012 08:18