Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Rada Miejska w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXVII/287/09 dotyczącej ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty. 2012-11-22 08:31
dokument Uchwała Nr XXI / 205 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie modernizacji ogrodzenia budynku (naprawa zabytkowego muru) 2012-11-22 08:29
dokument Uchwała Nr XXI / 204 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, na dofinansowanie zakupu pieca c. o. 2012-11-22 08:28
dokument Uchwała Nr XXI / 203 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 ? 2027 2012-11-22 08:27
dokument Uchwała Nr XXI / 202 / 12 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-11-22 08:26
dokument UCHWAŁA Nr XXI / 201/ 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-22 08:24
dokument UCHWAŁA Nr XXI / 201/ 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-22 08:24
dokument UCHWAŁA Nr XXI / 200 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie:zmiany w statucie sołectwa Czarne. 2012-11-22 08:22
dokument UCHWAŁA Nr XXI / 199 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie:zmiany w statucie sołectwa Słudwia. 2012-11-22 08:21
dokument UCHWAŁA Nr XXI / 198 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie Gminy Płoty. 2012-11-22 08:20
dokument UCHWAŁA Nr XXI / 197 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie:przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2012-11-22 08:19
dokument Uchwała Nr XXI / 196 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie:ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Płoty 2012-11-22 08:18
dokument Uchwała Nr XXI / 195 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie:przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2012 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Płoty za I półrocze 2012 roku 2012-11-22 08:17