Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XX / 186 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

UCHWAŁA Nr XX/ 186 /2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

 

 

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700; zm. Dz. U z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 287, Nr 96, poz. 620, Nr 143, poz. 963, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1382) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie na rzecz gminy Płoty nw. nieruchomości położonej w obrębie Wicimice:

działka nr 270 o pow. 0,2038 ha.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Spychała 09-10-2012 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2012 13:43