Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XX / 184 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie: określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Uchwała Nr XX/ 184 /2012
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 31 sierpnia 2012 roku


 

w sprawie :określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:


 

§ 1. 1. Radnemu w czasie sprawowania mandatu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w uchwale.

2. Podróżą służbową jest wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez przewodniczącego rady gminy, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba rady.

3. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży za polecenie wyjazdu służbowego wystawione przez przewodniczącego rady. W poleceniu wyjazdu służbowego określa się termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

4. Polecenie wyjazdu służbowego przewodniczącemu rady wystawia wyznaczony przez radę wiceprzewodniczący.

§ 2. Radnym przysługują z tytułu podróży służbowej na terenie kraju:

1) diety,

2) zwrot kosztów:

a) przejazdów z miejscowości określonej przez przewodniczącego rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego do miejsca stanowiącego cel podróży iz powrotem,

b) noclegów,

c) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

d) innych udokumentowanych wydatków.

§ 3. 1. Dieta, o której mowa w § 2 pkt 1 uchwały, stanowi ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej.

2. Dieta wynosi 1% nieprzekraczalnej wysokości diety przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu, ustalonej na podstawie odrębnych przepisów.

3. Należność z tytułu diety przysługuje radnemu za czas od rozpoczęcia podróży służbowej do powrotu po wykonaniu zadania. Nie przysługuje za czas wykonywania zadania w miejscowości, w której radny zamieszkuje, albo gdy zapewniono radnemu bezpłatne całodzienne wyżywienie.

4. Przy obliczaniu diety należnej radnemu stosuje się postanowienia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. 2000 r. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.).

§ 4. 1. Zwrot kosztów przejazdów z miejscowości określonej przez przewodniczącego rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego do miejsca stanowiącego cel podróży i z powrotem, o których mowa w § 2 pkt 2 lit a) uchwały, obejmuje cenę biletu środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej określonego przez przewodniczącego rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego.

2. Przy ustalaniu należności za bilet uwzględnia się przysługującą radnemu ulgę na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

3. Przewodniczący rady gminy może, na wniosek radnego, wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Spychała 09-10-2012 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2012 13:39