Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XX / 183 / 2012 Rady Miejskiej W Płotach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA Nr XX/183/2012

Rady Miejskiej W Płotach

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art.40 ust.1, art.41 ust1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) ; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218;z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567)

art. 57 § 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Z 2012 r. poz. 749, zm. Dz.U. 2012 r. poz. 848); Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Płoty.

 

§2. Ustala się stawkę opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej na podstawie art.56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.)

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Płoty.

 

§4. Traci moc uchwała nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 styczna 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat prolongacyjnych.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Spychała 09-10-2012 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2012 13:37