Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za II kwartał 2012

Budżet na rok 2012 przyjęty został dnia 30 grudnia 2011 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/122/11 na ogólną kwotę:

 • po stronie dochodów         -           28 012 355, 77 zł,
 • po stronie wydatków          -           28 726 753, 56 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. Dotyczyły one zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu subwencji, dotacji oraz ponadplanowych dochodów. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 30 czerwca 2012 r. wynosi:

 • plan dochodów budżetowych                       -         29 989 748, 05 zł,
 • wykonanie dochodów budżetowych            -         13 641 407, 43 zł, co stanowi 45, 49% planu,

natomiast:

 • plan wydatków budżetowych                        -          37 347 684, 40 zł,
 • wykonanie wydatków budżetowych             -          14 756 009, 24 zł,co stanowi 39, 51% planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 2 308 311, 48 , co stanowi 15, 64% wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano  12 447 697, 76 , co stanowi 84,36% ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono  5 657 453, 17 zł, co stanowi 38, 34% wydatków bieżących.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, pn.:

 • Miejsko -Gminny Ośrodek kultury w Płotachw wysokości 154 408, 63 zł, plan - 255 000, 00 zł, co stanowi 60, 55%;
 • Biblioteka Gminy i Miasta w Płotach w wysokości 90 005, 69 zł, plan - 210 000, 00 zł, co stanowi 42, 86%.

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

 • Powiatu Gryfickiego na marketing i promocję gm. Płoty na ogólną kwotę 0, 00 zł, plan - 15 000, 00 zł;
 • dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole prywatne „Cool – Kids” w Gryficach) na ogólną kwotę 4 226, 16 zł, plan– 8 000, 00 zł, co stanowi
  52, 83%;

 Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, tj.:

 • Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach na dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Płoty do ośrodka na ogólną kwotę
  5 625, 00 zł, plan - 22 500, 00 zł, co stanowi 25, 00%;
 • prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 20 000, 00 zł, plan -  20 000, 00 zł, co stanowi 100, 00%;
 • klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalnośćw ogólnej kwocie 131 500, 00 zł, plan -  300 000, 00 , co stanowi 43, 83%.

W ramach Funduszu Sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 79 254, 94 zł, na planowane 256 016, 00 zł, tj. 30, 96%.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2012 roku wynosił 9 121 171, 90 zł, co stanowi 30, 41% planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty. W ciągu I półrocza spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 454 560, 00 zł, plus odsetki w wysokości 290 025, 33 zł, tj. razem 744 585, 33 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. stan zobowiązań wymagalnych wynosi 87 097, 61 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Należności jednostek budżetowych w I półroczu 2012 r. wynoszą 7 027 833, 08 zł, w tym:

 • należności wymagalne - 2 738 142, 40 zł,
 • środki na rachunkach bankowych - 2 054 511, 45 zł,
 • pozostałe należności - 2 235 179, 23 zł.

Rozliczenie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, że zostały wypracowane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości 655 112, 23 zł.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 29-08-2012 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Janowski 23-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Janowski 30-10-2012 08:41