Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XXXI /318/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

U C H W A Ł A Nr XXXI /318/09

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 17 lipca 2009 r.w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U.
z 2007 r. Nr 231, poz. 1700; zm. Dz. U z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie na rzecz gminy Płoty następujących nieruchomości położonych w obrębie Sowno, gm. Płoty, celem realizacji zadań własnych gminy:


  • działka nr 184/3 o pow. 0,6000 ha;

  • działka nr 185/2 o pow. 0,5000 ha.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Piotr Jasina        Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-08-2009 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2009 14:49