Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XVIII / 178 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Uchwała Nr XVIII / 178 / 2012
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 22 czerwca 2012 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 222 864,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60014 6620 200 000,00 - dot. cel. otrz. z powiatu na inwest. i z. inwest. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst – [droga Natolewice - Kobuz]
630 63095 6620 20 000,00 - dot. cel. otrz. z powiatu na inwest. i z. inwest. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst – [Infomaty]
756 75615 0340 1 654,00 - podatek od środków transportowych [ponadpl.]
801 80101 0690 310,00 - wpływy z różnych opłat [ponadpl. - SP 3]
801 80110 0690 600,00 - wpływy z różnych opłat [ponadpl. - PG 1]
921 92109 0960 300,00 - otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej [Koło Łowieckie]
 
§2. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 30 759,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
801 80101 6207 30 759,00 - dot. cel. w ramach progr. fin. z udz. śr. europ. oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich [sala i kotłownia SP Modlimowo]
 
§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 173 804,83 zł
 
Dział Rozdział § Kwota    
630 63095 6059 20 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [infomaty]
750 75095 4210 332,53 - zakup materiałów i wyposażenia [Fundusz Sołecki – Sołectwo Słudwia]
750 75095 4210 210,00 - zakup materiałów i wyposażenia [Fundusz Sołecki – Sołectwo Czarne]
750 75095 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych [Fundusz Sołecki – Sołectwo Słudwia]
801 80101 6050 69 103,30 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [sala i kotłownia w SP w Modlimowie - środki własne]
801 80101 6057 30 759,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [sala i kotłownia w SP w Modlimowie - środki UE]
853 85395 4170 47 700,00 - wynagrodzenia bezosobowe [Indywidualizacja nauczania]
900 90004 4210 2 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia [Fundusz Sołecki – Sołectwo Słudwia]
900 90004 4300 500,00 - zakup usług pozostałych [Fundusz Sołecki – Sołectwo Słudwia]
921 92109 4210 1 700,00 - zakup materiałów i wyposażenia [Fundusz Sołecki – Sołectwo Słudwia]
 
§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 365 909,83 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60014 6050 200 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [droga Natolewice-Kobuz]
630 63095 6057 20 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [infomaty]
750 75023 4300 1 604,00 - zakup usług pozostałych [opłata pocztowa]
750 75095 4300 210,00 - zakup usług pozostałych [Fundusz Sołecki - Sołectwa Czarne]
801 80110 4270 20 000,00 - zakup usług remontowych [remont dachu PG 1]
801 80101 6050 6 150,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [sala gimn. SP 3]
801 80101 4210 310,00 - zakup materiałów i wyposażenia [SP 3]
801 80110 4210 600,00 - zakup materiałów i wyposażenia [PG 1]
853 85395 4309 50,00 - zakup usług pozostałych [Indywidualizacja - prowizje bankowe]
853 85395 4177 40 544,99 - wynagrodzenia bezosobowe [Indywidualizacja nauczania – UE]
853 85395 4179 7 155,01 - wynagrodzenia bezosobowe [Indywidualizacja nauczania – BP]
921 92109 6060 6 032,53 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. [Fundusz Sołecki - Sołectwo Słudwia]
921 92109 4210 300,00 - zakup materiałów i wyposażenia [Fundusz Sołecki - Sołectwo Czarne]
926 92601 6050 16 500,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [boisko Orlik na stadionie]
926 92601 6050 46 453,30 - wydatki inwestycyjne jednostek budżet. [boisko pełnowym. - stadion]
 
§5. Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§6. Po zmianach dokonanych w §1-4 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 30.145.313,23 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 37.337.784,40 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 7.192.471,17 PLN.
 
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Przewodniczący Rady
 
Piotr Jasina 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 24-07-2012 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2012 10:53