Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XVIII / 175 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie: kupna na rzecz Gminy Ploty prawa użytkowania nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr. ewidencyjnym 196/13o pow. 0,0315ha, położonej w obrębie 1 m. Płoty.

 

UCHWAŁA Nr XVIII / 175 / 2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 22 czerwca 2012 r.

 

w sprawie: kupna na rzecz Gminy Ploty prawa użytkowania nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr. ewidencyjnym 196/13o pow. 0,0315ha, położonej w obrębie 1 m. Płoty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm. Dz.U z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; Dz. U z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 1337, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Gryfickiego na rzecz Gminy Płoty prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr. geodezyjnym 196/13 o pow. 0,0315 ha, KW 31472, położonej w obrębie 1 m. Płoty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 24-07-2012 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 24-07-2012 10:48