Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XVIII / 174 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie:udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

 

Uchwała Nr XVIII / 174 / 2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 22 czerwca 2012 r.

 

w sprawie:udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r., Nr 17, poz 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 794, Nr 173, poz. 1218;  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr223, poz.1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)  oraz art. 271 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm. 2010 r  Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707).

 

po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.
  2. sprawozdaniem finansowym za 2011 r.
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Oddział Zamiejscowy w Koszalinie;
  4. informacją o stanie mienia Gminy Płoty;
  5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

 

Rada Miejska  w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 24-07-2012 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2012 10:47