Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XVII / 171 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie:wspólnej realizacji z Powiatem Gryfickim zadania w zakresie remontu drogi powiatowej Nr 0140Z, dojazdowej do gruntów rolnych Natolewice - Brojce, odc. 2, 45 km, położonej w Gminie Płoty

 

Uchwała Nr XVII / 171 / 2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 maja 2012 r.

 

w sprawie:wspólnej realizacji z Powiatem Gryfickim zadania w zakresie remontu drogi powiatowej Nr 0140Z, dojazdowej do gruntów rolnych Natolewice – Brojce, odc. 2, 45 km, położonej w Gminie Płoty

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567),

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1.  Wyraża się wolę wspólnej realizacji, wraz z Powiatem Gryfickim, zadania w zakresie remontu drogi powiatowej Nr 0140Z, dojazdowej do gruntów rolnych Natolewice – Brojce, odc. 2, 45 km, położonej w Gminie Płoty.

 

§2. Realizacja zadania, o którym mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Płotów, a Zarządem Powiatu Gryfickiego, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

 

§3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 24-07-2012 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 24-07-2012 10:58