Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XVII / 167 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie:sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

UCHWAŁA Nr XVII / 167 / 2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 maja 2012 r.

 

w sprawie:sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217,poz. 1281) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm. Dz.U z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; Dz. U z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nw. nieruchomości:

-        działki nr 59/5 o pow. 0,4021ha, położonej w obrębie Truskolas, gm. Płoty.

§ 2. Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Płotach:

-        nr XX/192/2004 z dnia 26.08.2004 r. w sprawie sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

-        nr XXVII/267/2005 z 22.04.2005 r. w sprawie sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu ustnego ograniczonego, tylko dla mieszkańców wsi Truskolas.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 24-07-2012 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2012 10:32