Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA nr XVII / 166 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty.

 

UCHWAŁA nr XVII / 166 / 2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 maja 2012 r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały  dot. ustalenia  planu sieci publicznych  szkół  podstawowych

                     prowadzonych przez Gminę Płoty.

 

            Na podstawie art. 17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz  z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250,  Nr 54, poz. 320 Nr 127 poz. 857 Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i 146     i Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1.  W uchwale nr VIII/60/99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty ( Dz. U. Woj. Zach. z dnia 20 sierpnia 1999 r. Nr 28, poz. 458) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     §1 skreśla się w całości ust. 1 i ust. 3, a w ust. 2 wyrażenie „ klasy IV-VI ” zastępuje się wyrażeniem „ klasy I – VI ”, oraz w ust. 5 po wyrażeniu „w Wicimicach” dodaje się wyrażenie „ z siedzibą w Modlimowie”

2)     § 2 skreśla się w całości ust. 1 i ust. 3; w ust. 2 dopisuje się miejscowość „ Makowiska”; w ust. 5 dopisuje się wyrażenie „z siedzibą w Modlimowie”.

 

§ 2.  Pozostałe zapisy uchwały opisanej w  §1 niniejszej uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 24-07-2012 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 24-07-2012 10:31