Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA nr XVII / 165 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płotach.

 

UCHWAŁA nr XVII / 165 / 2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 maja 2012 r.

 

 

w sprawie:  likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płotach.

 

            Na podstawie art. 59 ust.1, 2 i 3 w zw. z art. 5c pkt 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,  Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,  Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz  z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,  Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250,  Nr 54, poz. 320  Nr 127 poz. 857 Nr 148, poz. 991; z 2010 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i 146 i Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)  oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092,  Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707),

 

        po uzyskaniu opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie

        Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§1.  Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Szkołę Podstawową Nr 3 w Płotach – jednostkę budżetową Gminy Płoty.

 

§2.  Uczniom  zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Płotach.

 

§3.  Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Płoty.

       Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Płoty.

 

§4. Dokumentacjęlikwidowanej szkoły przejmuje Burmistrz Gminy Płoty, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 24-07-2012 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 24-07-2012 10:31