Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 27 / 2012 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Zarządzenie Nr 27 / 2012
Burmistrza Płotów
z dnia 31 maja 2012 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 24 września 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz na podst. § 13 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr XII/122/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
zarządzam, co następuje:
 
§1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 106 637,87 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01095 4300 247,67 - zak. usług pozostałych;
600 60016 4210 32 000,00 - zak. materiałów i wyposażenia;
710 71095 4300 2 000,00 - zak. usług pozostałych;
750 75023 4270 6 000,00 - zak. materiałów remontowych;
754 75412 4040 546,80 - dodatkowe wynagr. roczne;
754 75412 4260 500,00 - zakup energii;
754 75412 4280 1 000,00 - zakup usług zdrowotnych;
754 75412 4430 9 000,00 - różne opłaty i składki;
754 75416 4040 699,92 - dodatkowe wynagr. roczne;
754 75495 4040 290,43 - dodatkowe wynagr. roczne;
754 75495 4210 100,00 - zak. materiałów i wyposażenia;
758 75818 4810 15 000,00 - rezerwy;
801 80101 4010 256,17 - wynagr. bezosobowe (SP Wy);
801 80101 4040 2 897,39 - dodatk. wynagr. roczne (SP M);
801 80101 4040 491,03 - dodatk. wynagr. roczne (SP Wi);
801 80101 4040 904,42 - dodatk. wynagr. roczne (SP Wy);
801 80101 4040 7 644,77 - dodatk. wynagr. roczne (SP 2);
801 80101 4040 1 489,31 - dodatk. wynagr. roczne (SP 3);
801 80101 4210 5,00 - zak. mat. i wyposażenia (SP 2);
801 80101 4210 3,00 - zak. mat. i wyposażenia (SP 3);
801 80103 4040 498,23 - dodatk. wynagr. roczne (SP M);
801 80103 4040 137,94 - dodatk. wynagr. roczne (SP Wi);
801 80104 4040 4 116,81 - dodatk. wynagr. roczne;
801 80110 4040 5 502,04 - dodatk. wynagr. roczne;
851 85153 4280 500,00 - zakup usług zdrowotnych;
851 85154 4280 2 000,00 - zakup usług zdrowotnych;
852 85212 4040 531,35 - dodatkowe wynagr. roczne;
852 85212 4300 468,65 - zak. usług pozostałych;
852 85219 4040 3 420,74 - dodatkowe wynagr. roczne;
854 85401 4010 368,76 - wynagr. bezosobowe (PG);
854 85401 4040 76,80 - dodatk. wynagr. roczne (SP 2);
854 85401 4040 520,64 - dodatk. wynagr. roczne (SP 3);
921 92109 2480 7 320,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
921 92109 4210 100,00 - zak. materiałów i wyposażenia;
 
§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 106 637,87 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01095 4210 100,00 - zak. materiałów i wyposażenia;
010 01095 4370 147,67 - opł. z tyt. z. usług telekom. św. w stacj. publicznej sieci telef.;
600 60016 4300 32 000,00 - zak. usług pozostałych;
710 71095 4210 230,00 - zak. materiałów i wyposażenia;
710 71095 4260 1 770,00 - zakup energii;
750 75023 4700 6 000,00 - szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywil.;
754 75412 4210 11 046,80 - zak. materiałów i wyposażenia;
754 75412 4300 15 699,92 - zak. usług pozostałych;
754 75495 4430 390,43 - różne opłaty i składki;
801 80101 4040 256,17 - dodatk. wynagr. roczne (SP Wy);
801 80101 4010 2 897,39 - wynagr. bezosobowe (SP M);
801 80101 4010 491,03 - wynagr. bezosobowe (SP Wi);
801 80101 4010 904,42 - wynagr. bezosobowe (SP Wy);
801 80101 4010 7 644,77 - wynagr. bezosobowe (SP 2);
801 80101 4010 1 489,31 - wynagr. bezosobowe (SP 3);
801 80101 4580 5,00 - pozostałe odsetki (SP 2);
801 80101 4580 3,00 - pozostałe odsetki (SP 3);
801 80103 4010 498,23 - wynagr. bezosobowe (SP M);
801 80103 4010 137,94 - wynagr. bezosobowe (SP Wi);
801 80104 4010 4 116,81 - wynagr. bezosobowe;
801 80110 4010 5 502,04 - wynagr. bezosobowe;
851 85153 4210 500,00 - zak. materiałów i wyposażenia;
851 85154 4300 2 000,00 - zak. usług pozostałych;
852 85212 4170 1 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe;
852 85219 3020 500,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
852 85219 4170 920,74 - wynagrodzenia bezosobowe;
852 85219 4210 1 500,00 - zak. materiałów i wyposażenia;
852 85219 4700 500,00 - szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywil.;
854 85401 4040 368,76 - dodatk. wynagr. roczne (PG);
854 85401 4010 76,80 - wynagr. bezosobowe (SP 2);
854 85401 4010 520,64 - wynagr. bezosobowe (SP 3);
921 92109 4120 100,00 - składki na Fundusz Pracy;
921 92109 6229 7 320,00 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych;
 
§3. Po dokonaniu zmian w §1 i 2 plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 29.953.208,23 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 37.145.679,40 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 7.192.471,17 PLN.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 15-06-2012 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2012 13:38