Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXX /311/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. W sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w m. Truskolas.

UCHWAŁA Nr XXX /311/09

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2009 r.


W sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w m. Truskolas.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:§ 1


Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności działki nr 104/3 (własność w 1/5 – Pilarski Sławomir, w 4/5 – Gmina Płoty) o pow. 923 m2, położonej w m. Truskolas, gm. Ploty.§ 2


Zniesienie współwłasności nieruchomości opisanej § 1 nastąpi odpłatnie poprzez wyodrębnienie 2 (dwóch) samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Piotr Jasina       Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-08-2009 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2009 14:29