Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVI /164 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 ? 2027 2012-05-17 12:15
dokument Uchwała Nr XVI /163 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-05-17 12:10
dokument Uchwała Nr XVI /162 /2012 RADY GMINY PŁOTY z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie: powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2012-05-17 12:09
dokument Uchwała NR XVI /161 /2012 RADY MIEJSKIEJ W Płotach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na działalność Gminy Płoty polegającą na budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, nabywaniu praw do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczeniu usług. 2012-05-17 12:07
dokument Uchwała Nr XVI /160 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie:uchylenia Uchwały Nr XV/149/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych na terenie Gminy Płoty. 2012-05-17 12:06
dokument Uchwała Nr XVI /159 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie:nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2012-05-17 12:04
dokument Uchwała Nr XVI /158 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie:sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-05-17 12:03