Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XV /156 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Józefa Robotnika w Wicimicach

Uchwała Nr XV /156 / 2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 marca 2012 r.

 

w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Józefa Robotnika w Wicimicach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675;z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 221ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726;z 2011r. Nr 185, poz. 1092,Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2009 r. Nr 31 poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871). Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§1. Z budżetu gminy Płoty udziela się dotacji dlaParafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Józefa Robotnika w Wicimicach na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w wysokości  20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

 

§2. Dotacja zostanie przeznaczona na  wykonanie remontu  i konserwacji elewacji kościoła,  remontu dachu wieży oraz remontu stolarki okiennej i drzwiowej  w zabytkowym kościele znajdującym się w Wicimicach Nr 28, gmina Płoty , który wpisany jest do rejestru zabytków w księdze rejestru pod nr A-258 decyzja z dnia 6 kwietnia 2006 r.

 

§3.Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty, a  Parafią Rzymskokatolicką  p. w. Św. Józefa Robotnika w Wicimicach.

 

§4. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

 

§5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:50