Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XV /154 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Uchwała Nr XV /154 /2012
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 marca 2012 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zwiększa się PRZYCHODY budżetu gminy o kwotę: 165 465,18 zł
  165 465,18 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
 
§2. Zmniejsza się ROZCHODY budżetu gminy o kwotę: 19 775,00 zł
  19 775,00 - na podstawie analizy budżetu (zmniejszenie spłaty rat zobowiązań)
 
§3. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 127 195,47 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
801 80101 6207 30 759,00 - dot. cel. w ramach progr. fin. z udz. śr. europ. oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatn. w ram. budżetu śr. europ. (Modlimowo) PROW
758 75801 2920 86 412,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa
801 80101 0690 1 957,00 - wpływy z różnych opłat (odszkodowanie)
852 85295 2010 100,00 - dot. cel. otrz. z b. p. na real. z. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. z. zlec. gm. (zw. gmin) ustawami;
921 92109 6207 7 967,47 - dot. cel. w ramach progr. fin. z udz. śr. europ. oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatn. w ramach budżetu śr. europ. (świetlica Słudwia – Zadanie Nr 3) PROW
   
§4. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 100 573,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
756 75621 0010 100 573,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych;
   
§5. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 1 447 118,65 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01010 6050 5 740,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (usł. Geodezyjne)
700 70005 4300 4 000,00 - zakup usług pozostałych (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
700 70095 4300 3 000,00 - zakup usług pozostałych (gosp. mieszkaniowa -pozostała działalność)
700 70095 4430 2 000,00 - różne opłaty i składki (gosp. mieszkaniowa -pozostała działalność)
750 75023 6060 86 666,60 - wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych (zakup samoch.)
801 80101 6050 500,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (SzP nr 3 w Płotach)
801 80101 6050 57 103,30 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (SzP w Modlimowie)
801 80101 4210 1 957,00 - zakup materiałów i wyposażenia (SP Wicimice siedziba Modlimowo)
851 85154 4210 16 203,73 - zakup materiałów i wyposażenia (niezrealizowane wydatki z 2011 r.)
900 90095 4300 3 641,55 - zakup usług pozostałych (zwrot za 2011 r. Eko – Wodrol)
801 80101 6057 30 759,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (SP w Modlimowie) PROW
852 85295 3110 100,00 - świadczenia społeczne
921 92109 4170 4 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe (świetlica Sowno)
921 92109 4110 1 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne (świetlica Sowno)
921 92109 4260 1 000,00 - zakup energii (świetlica Lisowo)
921 92109 4260 1 000,00 - zakup energii (świetlica Truskolas)
921 92109 4270 1 300,00 - zakup usług remontowych (świetlica Słudwia)
921 92109 4270 240,00 - zakup usług remontowych (świetlica Modlimowo)
921 92109 6067 7 967,47 - wyd. na zak. inw. jedn. budżet. (świetlica Słudwia - z. Nr 3) PROW
921 92109 6057 341 923,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (świetlica w Karczewiu – zadanie 1a) PROW
921 92109 6057 257 120,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (świetlica w Lisowie – zadanie 1b) PROW
921 92109 6057 375 443,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (świetlica w Truskolesie – zadanie 1c) PROW
921 92109 6057 244 454,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (świetlica w Mechowie – zadanie 1d) PROW
 
§6. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 1 255 031,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4300 8 780,00 - zakup usług pozostałych (drogi publiczne i gminne)
710 71002 4300 4 610,00 - zakup usług pozostałych (działalność usł. - jedn. Org. i nadzoru inwest)
750 75023 4270 8 540,00 - zakup usług remontowych (Urząd)
921 92109 6050 341 923,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (świetlica w Karczewiu – zadanie 1a) PROW
921 92109 6050 257 120,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (świetlica w Lisowie – zadanie 1b) PROW
921 92109 6050 375 443,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (świetlica w Truskolesie – zadanie 1c) PROW
921 92109 6050 244 454,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (świetlica w Mechowie – zadanie 1d) PROW
926 92695 4210 6 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (imprezy masowe)
926 92695 4300 8 161,00 - zakup usług pozostałych; (imprezy masowe)
 
§7. Zmienia się załącznik nr. 3 do uchwały budżetowej stanowiący załącznik do ni mniejszej uchwały
 
§8. Po zmianach dokonanych w §1-6 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 29.486.167,89 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 36.678.639,06 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 7.192.471,17 PLN.
 
§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
Piotr Jasina 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:44