Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XV /151 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23.11.2007r. dot. uchwalenia ?Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty?

 

Uchwała Nr XV/ 151/ 2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 marca 2012r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23.11.2007r. dot. uchwalenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty”

 

            Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3 oraz art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,   Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r.Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157,poz.1241,z 2010r. Nr 28, poz.142,Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887) oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2008r.,  Nr 25,  poz.150, Nr  111, poz.708,Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz.958, Nr 171, poz. 1056,Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz.106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070,  Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz.489, Nr  119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 229, poz. 1498,   Nr  249,  poz. 1657, Nr 28, poz. 145, Nr 182, poz.1228, Dz. U. z 2011r. Nr  32, poz. 159,   Nr 63, poz.322,Nr 94, poz.551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz.897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz.1341, Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1W Uchwale Nr XIII/107/2007 Rady  Miejskiej w Płotach z dnia 23.11.2007r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest  na terenie miasta i gminy Płoty” załącznik Nr 4 „Inwentaryzacja wyrobów azbestowych” zastępuje się nowym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały ( w formie elektronicznej). 

 

§ 2 Pozostałe zapisy Uchwały Nr XIII/107/2007 z dnia 23.11.2007r. pozostają bez zmian.

 

§ 3 Traci moc Uchwała Nr VII/77/2011 z dnia 02 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23.11.2007r. dot. uchwalenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest  na terenie gminy Płoty”.

 

§  4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§  5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:43