Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XV /150 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty

 

Uchwała Nr XV /150 /2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 marca 2012r.

 

w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Dz.U.Nr 23, poz.220, Dz.U.Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr 214, poz.1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz. 1586 z 2004r. Dz. U. Nr 116, poz.1203, z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r.Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146,   Nr 106, poz.675,Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz.679,Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113,Nr 217,poz.1281,Nr 149,poz.887),z późn. zmianami) oraz art.11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. 106, poz.1002, z 2004r. Nr 69, poz.625, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz.959,z 2005r. Nr 33, poz.289,Nr 175, poz.1462,z 2006r. Nr 249, poz.1830, z 2008r. Nr 199, poz.1227,z 2009r. Nr 18, poz.97,Nr 79, poz.668,Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 47,poz.278, z 2011r.Nr 230, poz.1373 ),Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1Przyjmuje się  do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty”, który  stanowi załącznik do niniejszej uchwały, określający opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt w gminie Płoty.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 31 marca 2013r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:44