Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XV /147 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie:zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

 

Uchwała Nr XV /147 /2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 marca 2012 r.

 

w sprawie:zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9  lit. c  oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), oraz na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707. Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1 1.Postanawia się zaciągnąć kredyt do kwoty 1 664 070, 42 zł w tym na:

a)   realizację zadania inwestycyjnego - Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich (Truskolas, Lisowo, Karczewie, Mechowo) na kwotę 552 990, 29 zł;

b)   realizację zadania inwestycyjnego - Remont i modernizacja obiektu sportowego - skocznia w dal oraz bieżnia przy boisku Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Płotach na kwotę 20 430, 77 zł;

c)   realizację zadania inwestycyjnego - Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w Gminie Płoty na kwotę 140 976, 73 zł;

d)   spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 949 672, 63 zł.

       2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 2  Spłata kredytu następować będzie w latach 2014 – 2023 w ratach kwartalnych z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat w ramach budżetów rocznych.

 

§ 3 Wybór banku nastąpi zgodnie z procedurą wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych.

 

§ 4  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:35