Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XV /146 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie:ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XV /146 /2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 marca 2012r.

 

w sprawie:ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

            Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Dz.U.Nr 23, poz.220, Dz.U.Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr 214, poz.1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz. 1586 z 2004r. Dz. U. Nr 116, poz.1203, z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r.Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146,   Nr 106, poz.675,Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz.679,Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113,Nr 217,poz.1281,Nr 149,poz.887), i art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.Nr

236, poz.2008, zm. Nr 180, poz.1495, z 2006r. Nr 144, poz.1042, z 2008r.Nr 223, poz.1464, z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz.666 i Nr 92, poz.753, Nr 215, poz.1664,z 2010r. Nr 47, poz.278, z 2011r. Nr 5, poz.13, Nr 106, poz.622, Nr 152, poz.897, Nr 230, poz.1373),

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§  1 Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez uprawnione podmioty gospodarcze:

 

   1) za odpady komunalne 73,00 zł + VAT za wywóz 1 m³,

 

   2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  za 1 m³

    nieczystości ciekłych 31,00 zł+ VAT w m. Płoty, za transport poza granicami miasta za

    każdy przejechany kilometr 3,50 zł + VAT.

 

§  2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§  3 Traci moc Uchwała Nr XXVII/367/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. Rady Miejskiej w Płotach w sprawie ustalenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych.

 

§  4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:26