Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XV /145 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie:zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2012r. do dnia 30.04.2013r.

 

Uchwała Nr XV /145 /2012

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 marca 2012r.

 

w sprawie:zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2012r. do dnia 30.04.2013r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity - Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,   Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717,     Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458,z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887) oraz art.24 ust.1 z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858, zm. Dz.U. z 2007r. Nr 147, poz.1033, z 2009r.Nr 18, poz. 97, z 2010r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz.1578), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1 Zatwierdza się  taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2012r. do 30.04.2013r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3 Traci moc Uchwała Nr IV/32/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15.03.2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres  od 1 maja 2011r. do 30 kwietnia 2012r.

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.05.2012r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 17-05-2012 11:45