Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXX / 309 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXX / 309 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 532 709,33 zł

Dział Rozdział § Kwota
010 01095 2010 2 589,74 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami;
751 75113 2010 10 080,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami;
758 75814 0970 482 336,59 - wpływy z różnych dochodów;
852 85228 2010 14 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami;
854 85415 2030 23 703,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 430 972,33 zł
Dział Rozdział § Kwota
010 01095 4300 z 0,63 - zakup usług pozostałych;
010 01095 4410 z 50,15 - podróże służbowe krajowe;
010 01095 4430 z 2 538,96 - różne opłaty i składki;
710 71095 6050 52 199,59 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
751 75113 3030 z 10 080,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
852 85228 4010 z 11 806,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
852 85228 4110 z 1 805,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
852 85228 4120 z 289,00 - składki na Fundusz Pracy;
852 85228 4210 z 100,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
854 85415 3260 23 703,00 - inne formy pomocy dla uczniów;
900 90001 6050 4 200,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
900 90095 6050 4 200,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
926 92601 6050 320 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

§3. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę: 101 737,00 zł

§4. Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§5. Zmienia się załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-08-2009 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 14-08-2009 14:43