Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ogłasza się konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Komendant Straży Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Płotach

OGŁOSZENIENa podstawie art. 13 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)


Ogłasza się konkurs na wolne stanowisko urzędnicze.


I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Komendant Straży Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Płotach


II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe

b) staż pracy co najmniej 5 lat

c) obywatelstwo polskie

d) ukończone 21 lat

e) korzystanie z pełni praw publicznych

f) nienaganna opinia

g) pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym

h) niekaralność sądowa

i) uregulowany stosunek do służby wojskowej

j) dobra znajomości zagadnień pracy samorządowej

k) posiadanie prawo jazdy minimum kat. B


2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w kierowaniu zespołem

b) opracowanie i prezentacja koncepcji pracy Straży Gminnej

c) umiejętności podejmowania trudnych i szybkich decyzji w zakresie kompetencji Komendanta Straży Gminnej

d) znajomość ustawy o strażach gminnych oraz pokrewnych wraz z przepisami wykonawczymi

e) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

f) zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami

g) kreatywność, skrupulatność, terminowość, cierpliwość,

h) dobra znajomość topografii gminy Płoty


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Komendanta Straży Gminnej, prawa i obowiązki zostały unormowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 14, poz. 127 z późn. zm.) oraz w regulaminie Straży Miejskiej w Płotach regulamin na www.bip.ploty.pl


IV. Wymagane dokumenty:


1. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. CV – życiorys,

  3. dokumenty potwierdzające staż pracy

  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku strażnika miejskiego,

  5. oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni praw publicznych, w przypadku zatrudnienia wymagany będzie wypis z Krajowego rejestru Karnego.


2. List motywacyjny i CV powinien być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.


1. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 25 sierpnia 2009 do godziny 14.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pod adresem Pl. Konstytucji 3 maja 1, 72-310 Płoty, pokój nr 14 osobiście lub przesłać pod adres urzędu z dopiskiem: dotyczy nabór na stanowisko Komendanta Staży Miejskiej


2. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym,


VI. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Płoty


VII. Dodatkowe informacje


Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Plotach oraz na tablicy informacyjnej urzędu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieniu o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie ( prosimy o podanie w CV numer telefonu kontaktowego).


Dodatkowe informacje: tel. 091 38 51 415


Płoty, dnia 14 sierpnia 2009r.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-08-2009 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 14-08-2009 14:20