Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XI/121/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku 2012-02-10 11:06
dokument UCHWAŁA Nr XI/120/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2025 2012-02-10 11:05
dokument UCHWAŁA Nr XI/119/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-02-10 11:02
dokument UCHWAŁA Nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnego lodowiska pn. "Biały Orlik" na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płotach 2012-02-10 10:35
dokument UCHWAŁA Nr XI/117/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie:kupna na rzecz Gminy Ploty prawa użytkowania nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr. ewidencyjnym 196/15o pow. 0,0378ha, położonej w obrębie 1 m. Płoty. 2012-02-10 10:33
dokument UCHWAŁA Nr XI/116/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płoty na lata 2011 ? 2014 z perspektywą do roku 2018. 2012-02-10 10:31
dokument UCHWAŁA Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej wPłotach z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012. 2012-02-10 10:30
dokument UCHWAŁA Nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie:przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Płoty z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012" 2012-02-10 10:32