Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Płotów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Zarządzenie Nr 94/2011
Burmistrza Płotów
z dnia 30 listopada 2011 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 257 pkt 1,3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 24 września 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) oraz na podst. § 13 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr II/11/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
 
zarządzam, co następuje:
           
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 406 708,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
852 85212 2010 333 415,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
852 85213 2010 2 210,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
852 85219 2030 14 527,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
852 85295 2030 56 556,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
           
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 10 264,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
852 85213 2030 3 182,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
852 85216 2030 7 082,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
           
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 54 181,39 zł
           
Dział Rozdział § Kwota    
010 01095 4210z 66,13 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75022 4360 500,00 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;
750 75023 4210 12 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75023 4350 1 000,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet;
750 75023 4700 3 000,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
750 75075 4300 490,02 - zakup usług pozostałych;
750 75075 4430 87,00 - różne opłaty i składki;
754 75412 4700 1 535,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
754 75416 4210 15 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
754 75416 4280 1 000,00 - zakup usług zdrowotnych;
754 75416 4700 2 000,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
756 75647 4300 500,00 - zakup usług pozostałych;
756 75647 4430 100,00 - różne opłaty i składki;
801 80101 4210 250,00 - zakup materiałów i wyposażenia (SP Mechowo);
801 80101 4270 1 076,00 - zakup usług remontowych (SP Wicimice);
801 80101 4280 351,00 - zakup usług zdrowotnych (SP Wicimice);
801 80101 4410 43,00 - podróże służbowe krajowe (SP Nr 2);
801 80101 4410 267,00 - podróże służbowe krajowe (SP Nr 3);
852 85213 4130w 3 182,00 - składka na ubezpieczenie zdrowotne;
852 85215 3110 1 302,24 - świadczenia społeczne;
852 85216 3110w 7 082,00 - świadczenia społeczne;
921 92109 4300 800,00 - zakup usług pozostałych;
926 92695 4210 50,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
926 92695 4270 2 500,00 - zakup usług remontowych;
           
§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 450 625,39 zł
           
Dział Rozdział § Kwota    
010 01095 4300z 66,13 - zakup usług pozostałych;
750 75022 4300 500,00 - zakup usług pozostałych;
750 75023 4300 15 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75075 4420 577,02 - podróże służbowe zagraniczne;
750 75095 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
754 75412 4210 15 035,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
754 75412 4260 1 000,00 - zakup energii;
754 75412 4300 3 000,00 - zakup usług pozostałych;
754 75412 4350 500,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet;
756 75647 4610 600,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
801 80101 4210 1 427,00 - zakup materiałów i wyposażenia (Wicimice);
801 80101 4280 250,00 - zakup usług zdrowotnych (Mechowo);
801 80101 4430 43,00 - różne opłaty i składki (SP Nr 2);
801 80101 4430 17,00 - różne opłaty i składki (SP Nr 3);
801 80101 4700 250,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP Nr 3);
852 85212 3110 303 915,00 - świadczenia społeczne;
852 85212 4010 4 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
852 85212 4110 20 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
852 85212 4120 500,00 - składki na Fundusz Pracy;
852 85212 4210 2 677,50 - zakup materiałów i wyposażenia;
852 85212 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
852 85212 4700 322,50 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
852 85213 4130z 2 210,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne;
852 85219 3020 900,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
852 85219 4170 2 000,00 - wynagrodzenie bezosobowe;
852 85219 4210 8 096,60 - zakup materiałów i wyposażenia;
852 85219 4260 1 000,00 - zakup energii;
852 85219 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
852 85219 4370 500,00 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
852 85219 4700 30,40 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
852 85295 3110w 56 556,00 - świadczenia społeczne;
852 85295 3110 1 302,24 - świadczenia społeczne (PUS);
921 92109 4270 800,00 - zakup usług remontowych;
926 92695 4260 2 500,00 - zakup energii;
926 92695 4430 50,00 - różne opłaty i składki (IMP);
           
§ 5. Po dokonaniu zmian w § 1 - 4 plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 28.521.211,03 zł. wydatkami w kwocie 35.701.906,32 zł. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 7.180.695,29 zł.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Burmistrz
 
Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 13-01-2012 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2012 11:30