Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Płotów z dnia 14 listopad 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Zarządzenie Nr 84/2011
Burmistrza Płotów
z dnia 14 listopad 2011 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 257 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 24 września 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) oraz na podst. § 13 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr II/11/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
 
zarządzam, co następuje:
           
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 332 627,02 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01095 2010 332 627,02 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
           
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 332 627,02 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01095 4110 517,02 - składki na ubezpieczenie społeczne;
010 01095 4120 79,66 - składki na Fundusz Pracy;
010 01095 4170 3 424,00 - wynagrodzenie bezosobowe;
010 01095 4210 2 501,42 - zakup materiałów i wyposażenia;
010 01095 4430 326 104,92 - różne opłaty i składki;
 
§ 3. Po dokonaniu zmian w § 1 - 2 plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 27.997.871,55 zł. wydatkami w kwocie 35.178.566,84 zł. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 7.180.695,29 zł.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Burmistrz
 
Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 13-01-2012 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2012 11:29