Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Płotów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Zarządzenie Nr 67/2011
Burmistrza Płotów
z dnia 12 września 2011 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 24 września 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) oraz na podst. § 13 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr II/11/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
 
zarządzam, co następuje:
 
           
§ 1. Zwieksza się dochody budżetu gminy o kwotę: 10 020,00 zł
           
Dział Rozdział § Kwota  
751 75108 2010 10 020,00 - dotacje celelwe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami;
           
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 287,90 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75056 4110 16,87 - składki na ubezpieczenie społeczne;
750 75056 4120 271,03 - składki na Fundusz Pracy;
           
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 10 307,90 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75056 4210 141,58 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75056 4410 146,32 - podróże służbowe krajowe;
751 75108 4110 680,82 - składki na ubezpieczenie społeczne;
751 75108 4120 110,46 - składki na Fundusz Pracy;
751 75108 4170 4 508,72 - wynagrodzenie bezosobowe;
751 75108 4210 2 580,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
751 75108 4260 300,00 - zakup energii;
751 75108 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
751 75108 4360 200,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej;
751 75108 4370 140,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
751 75108 4410 500,00 - podróże służbowe krajowe;
 
§ 4. Po dokonaniu zmian w § 1 - 3 plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 31.657.360,48 zł. wydatkami w kwocie 38.838.055,77 zł. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 7.180.695,29 zł.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Burmistrz
 
Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 13-01-2012 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2012 11:27