Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Płotów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Zarządzenie Nr 61 / 2011
Burmistrza Płotów
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 24 września 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz na podst. § 13 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr II/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 57 509,12 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75022 4210 1 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75022 4260 500,00 - zakup energii;
750 75095 4210 563,84 - zakup materiałów i wyposażenia (FSŁ);
754 75412 4230 512,00 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych;
754 75416 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
754 75416 4410 2 000,00 - podróże służbowe krajowe;
801 80101 3020 1 000,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Mechowo);
801 80101 4240 2 000,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Mechowo);
801 80101 4280 1 019,00 - zakup usług zdrowotnych (Mechowo);
801 80101 4300 2 174,00 - zakup usług pozostałych (Mechowo);
801 80101 4370 1 000,00 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (Mechowo);
801 80101 4370 356,00 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (Wicimice);
801 80101 4370 711,00 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (SP Nr 3);
801 80101 4700 254,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Wicimice);
801 80101 4700 611,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP Nr 2);
801 80104 4260 2 133,00 - zakup energii;
801 80104 4430 1 036,00 - różne opłaty i składki;
851 85154 4210 15 117,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
851 85154 4220 6 000,00 - zakup środków żywnościowych;
852 85212 4300 500,00 - zakup usług pozostałych;
852 85219 4300 500,00 - zakup usług pozostałych;
900 90002 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FUN);
900 90013 4230 6 093,00 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych;
900 90095 4280 1 000,00 - zakup usług zdrowotnych;
921 92109 4210 300,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FME);
921 92109 4210 3 936,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FSŁ);
956 92695 4210 4 693,28 - zakup materiałów i wyposażenia (STA);
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 57 509,12 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75022 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75095 4300 500,00 - zakup usług pozostałych (FSŁ);
750 75095 4430 63,84   różne opłaty i składki (FSŁ);
754 75412 4210 512,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
754 75416 4360 2 000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;
754 75416 4430 1 000,00 - różne opłaty i składki;
801 80101 4240 325,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP Nr 2);
801 80101 4270 6 929,00 - zakup usług remontowych (Mechowo);
801 80101 4280 390,00 - zakup usług zdrowotnych (SP Nr 3);
801 80101 4430 264,00 - różne opłaty i składki (Mechowo);
801 80101 4430 610,00 - różne opłaty i składki (Wicimice);
801 80101 4430 286,00 - różne opłaty i składki (SP Nr 2);
801 80101 4430 321,00 - różne opłaty i składki (SP Nr 3);
801 80104 4270 1 169,00 - zakup usług remontowych;
801 80104 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
851 85154 4210 6 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
851 85154 4300 15 000,00 - zakup usług pozostałych;
851 85154 4430 117,00 - różne opłaty i składki;
852 85212 4610 500,00 - koszty postępowania sądowego i prpkuratorskiego;
852 85219 4430 500,00 - różne opłaty i składki;
900 90002 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych (FUN);
900 90013 4210 6 093,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90095 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
921 92109 4270 2 952,00 - zakup usług remontowych (FSŁ);
921 92109 4300 984,00 - zakup usług pozostałych (FSŁ);
921 92109 4300 300,00 - zakup usług pozostałych (FME);
926 92695 4260 3 000,00 - zakup energii (STA);
926 92695 4300 1 693,28 - zakup usług pozostałych (STA);
 
§ 3. Po dokonaniu zmian w § 1 i 2 plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 31.848.623,34 zł, wydatkami w kwocie 39.029.318,63 zł. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 7.180.695,29 zł.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 13-01-2012 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2012 11:26