Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Płotów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Zarządzenie Nr 58/2011
Burmistrza Płotów
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 24 września 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) oraz na podst. § 13 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr II/11/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
 
zarządzam, co następuje:
 
           
§ 1. Zwieksza się dochody budżetu gminy o kwotę: 13 870,00 zł
           
Dział Rozdział § Kwota  
750 75056 2010 13 870,00 - dotacje celelwe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami;
           
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 161,94 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75056 4260 161,94 - zakup energii;
 
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 14 031,94 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75056 3040 10 457,00 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń;
750 75056 4110 1 791,14 - składki na ubezpieczenie społeczne;
750 75056 4120 288,86 - składki na Fundusz Pracy;
750 75056 4170 1 333,00 - wynagrodzenie bezosobowe;
750 75056 4410 161,94 - podróże służbowe krajowe;
 
§ 4. Po dokonaniu zmian w § 1 -3 plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 31.848.623,34 zł. wydatkami w kwocie 39.029.318,63 zł. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 7.180.695,29 zł.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Burmistrz
 
Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 13-01-2012 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2012 11:26